Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2610 334759

Όροι εγγύησης επισκευής

Όλες οι επισκευές που πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας συνοδεύονται από εγγύηση τόσο για τα ανταλλακτικά όσο και για την εργασία, που αναφέρονται ρητά στον τιμοκατάλογο της ιστοσελίδας της εταιρείας. Στη περίπτωση που βρεθούν επιπλέον βλάβες διαφορετικές θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά (είτε μέσω e-mail) για το επιπλέον κόστος.  Η εγγύηση καλύπτει μόνο το μέρος της επισκευής που πραγματοποιήθηκε από εμάς. Η εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση που η συσκευή παρουσιάσει στο μέλλον οποιαδήποτε άλλη βλάβη, εκτός αν οφείλεται στο ανταλλακτικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν από εμάς κατά την επισκευή. Στη περίπτωση ελαττωματικού ανταλλακτικού από εμάς, αναλαμβάνουμε να το αντικαταστήσουμε δωρεάν.

Η εταιρεία μας δε φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων κατά την επισκευή. Εφεδρικό αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων θα πρέπει να δημιουργείται από εσάς πριν την επισκευή, σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί από την εταιρεία μας κατόπιν έγγραφης αίτησή σας με την αντίστοιχη επιβάρυνση κόστους των 10€ (περιλαμβάνεται το ΦΠΑ 24%).

Κατανοείται πως οποιαδήποτε επισκευή της συσκευή σας ενδέχεται να ακυρώσει την εργοστασιακή εγγύηση του κατασκευαστή εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι στην περίπτωση φυσικής βλάβης ή ατυχήματος η εγγύησή σας δεν καλύπτει τη συσκευή σας σύμφωνα με τους όρους εγγύησης του εκάστοτε κατασκευαστή.

Σε περίπτωση που μετά την επισκευή δεν προβείτε στην παραλαβή της συσκευής σας εντός διμήνου από την ημερομηνία ειδοποίησης παραλαβής, εξουσιοδοτείτε την εταιρεία μας όπως προβεί στην ανακύκλωσή της.

Για να ισχύουν οι όροι εγγύησης της επισκευής θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η συσκευή δεν πρέπει να έχει υποστεί καταστροφή από κακή χρήση, πτώση, επαφή με υγρά ή φυσιολογική φθορά.
  • Η συσκευή θα πρέπει να έχει άθικτο και στο ακέραιο το ειδικό αυτοκόλλητο εγγύησης στο εσωτερικό της συσκευής.
  • Η συσκευή δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προτείνει ο κατασκευαστής.