Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2610 334759

Υπηρεσία ρύθμισης internet router υπολογιστή

Ενδεικτικές βλάβες:

  • Υπολογιστής που δεν έχει συνδεθεί με τον εξοπλισμό (internet router) για χρήση του διαδικτύου.

Επισκευή βλάβης:

Αν αγοράσατε καινούργιο εξοπλισμό για σύνδεση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο, μπορούμε να σας εγκαταστήσουμε τον καινούργιο εξοπλισμό (router) στον υπολογιστή σας και να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη σωστή σύνδεσή σας με το διαδίκτυο.

Τιμή: 20€
Χρόνος επισκευής: 1-2 ημέρες

* Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%