Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2610 334759

Αναβάθμιση υπολογιστή

Ενδεικτικές βλάβες:

  • Υπολογιστής που λειτουργεί αργά.
  • Παλιός υπολογιστής που η απόδοσή του δεν σας ικανοποιεί.
  • Υπολογιστής που δεν πληροί τις προδιαγραφές εξοπλισμού για τα νέα λειτουργικά συστήματα.
  • Υπολογιστής που δεν παίζει σωστά νέα ηλεκτρονικά παιγνίδια.

Επισκευή βλάβης:

Μπορούμε να σας αναβαθμίσουμε τον παλιό σας υπολογιστή με αλλαγή μητρικής / επεξεργαστή, αλλαγή νέας κάρτας γραφικών, αναβάθμιση μνήμης, νέου εξοπλισμού υλικού, έτσι ώστε να πληροί τις τελευταίες προδιαγραφές για την καλύτερη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος ή των τελευταίων παιγνιδιών.

Τιμή: Τηλ.
Χρόνος επισκευής: Τηλ.

* Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%