Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2610 334759

Δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας σε Macbook

Ενδεικτικές βλάβες:

  • Υπολογιστής που δεν έχετε δημιουργήσει ποτέ αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων σε περίπτωση βλάβης του υπολογιστή.

Επισκευή βλάβης:

Μπορούμε να σας δημιουργήσουμε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων σε οποιοδήποτε αποθηκευτικό μέσο θέλετε (Cd, Dvd, Usb, εξωτερικός σκληρός δίσκος).

Τιμή: 20€
Χρόνος επισκευής: 1-2 ημέρες

* Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%