Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2610 334759

Αλλαγή SuperDrive σε Macbook

Ενδεικτικές βλάβες:

  • SuperDrive υπολογιστή που δεν λειτουργεί σωστά ή δεν αναγνωρίζει τους δίσκους.
  • SuperDrive ο οποίος κάνει θόρυβο κατά την λειτουργία του.
  • SuperDrive που κάνει αυτόματη έξοδο των δίσκων.

Επισκευή βλάβης:

Μπορούμε να αλλάξουμε το SuperDrive του Macbook υπολογιστή σας ώστε έχετε την δυνατότητα να διαβάζετε και να εγγράφετε δεδομένα σε Cd / Dvd.

Τιμή: 45€
Χρόνος επισκευής: 1-2 ημέρες
Εγγύηση: 1 έτος

* Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%