Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2610 334759

Επισκευή πληκτρολογίου σε Macbook

Ενδεικτικές βλάβες:

  • Ξεκολλημένα ή σπασμένα πλήκτρα.
  • Κάποια πλήκτρα δεν λειτουργούν σωστά.
  • Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή δεν λειτουργεί.

Επισκευή βλάβης:

Μπορούμε να σας επισκευάσουμε τα ξεκολλημένα ή σπασμένα πλήκτρα του υπολογιστή σας. Αν η επισκευή δεν είναι εφικτή έχουμε την δυνατότητα να σας αντικαταστήσουμε (επικοινωνήστε μαζί μας) το χαλασμένο πληκτρολόγιο με νέο.

Τιμή: Τηλ.
Χρόνος επισκευής: 1-2 ημέρες

* Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%