Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2610 334759

Ανάκτηση χαμένων δεδομένων Laptop

Ενδεικτικές βλάβες:

  • Δεδομένα χρήσιμα που σβήστηκαν κατά λάθος από τον χρήστη.
  • Μηχανική αστοχία σκληρού δίσκου υπολογιστή που έπαψε να λειτουργεί.
  • Υπολογιστής που δεν ξεκινάει λόγω αστοχίας σκληρού δίσκου.

Επισκευή βλάβης:

Η ανάκτηση χαμένων δεδομένων από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία. Επισημάνεται ότι σε περίπτωση που έχετε κάνει φορμάτ στο σκληρό δίσκο η ανάκτηση των δεδομένων μπορεί να είναι δύσκολη έως και αδύνατη.

Τιμή: 50-120€
Χρόνος επισκευής: 1-15 ημέρες

* Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%