Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2610 334759

Αλλαγή/αναβάθμιση μνήμης Laptop

Ενδεικτικές βλάβες:

  • Υπολογιστής που λειτουργεί αργά.
  • Υπολογιστής που δεν πληρεί τις προδιαγραφές εξοπλισμού για τα νέα λειτουργικά συστήματα.
  • Υπολογιστής που δεν παίζει σωστά νέα ηλεκτρονικά παιγνίδια ή νέες εφαρμογές.

Επισκευή βλάβης:

Μπορούμε να αναβαθμίσουμε την μνήμη του υπολογιστή σας ώστε να γίνει πιο γρήγορος στην λειτουργία του.

Τιμή: 15€
Χρόνος επισκευής: 1-2 ημέρες

* Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%