Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2610 334759

Βελτίωση Laptop

Ενδεικτικές βλάβες:

  • Αργός στην λειτουργία του υπολογιστής.
  • Προγράμματα και εφαρμογές που λειτουργούν αργά.
  • Αργή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Επισκευή βλάβης:

Ο υπολογιστής σας με την πάροδο του χρόνου γεμίζει με προγράμματα και εφαρμογές που ενώ δεν χρησιμοποιούνται συχνά ή και καθόλου μειώνουν την απόδοσή του. Οι ενέργειες που θα εκτελεστούν για την καλύτερη απόδοση του υπολογιστή σας είναι:

  • Αφαίρεση προγραμμάτων που δεν χρησιμοποιούνται.
  • Αφαίρεση προγραμμάτων κατά την εκκίνηση του συστήματος.
  • Ενημερώσεις συστήματος και προγράμματος προστασίας ιών (antivirus).
  • Ανασυγκρότηση δίσκου για την καλύτερη λειτουργία του.
  • Έλεγχος μητρώου  για τυχόν προβλήματα και καθαρισμός λειτουργικού / εφαρμογών.
  • Βελτιστοποίηση λειτουργικού για την καλύτερη λειτουργία του.
Τιμή: 15€
Χρόνος επισκευής: 1-2 ημέρες

* Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%