Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2610 334759

Εγκατάσταση Microsoft Office / Open Office Laptop

Ενδεικτικές βλάβες:

  • Υπολογιστής χωρίς εγκατεστημένη σουίτα γραφείου (Microsoft Office / Open Office)

 Επισκευή βλάβης:

Ο υπολογιστής σας για να εκτελέσει διάφορες εργασίες γραφείου θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο πρόγραμμα σουίτας γραφείου όπως για παράδειγμα το Microsoft Office, για την επεξεργασία κειμένου, λογιστικών φύλλων, ηλεκτρονικών παρουσιάσεων, βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Μπορούμε να σας εγκαταστήσουμε και να ρυθμίσουμε κατάλληλα οποιοδήποτε σουίτα γραφείου στον υπολογιστή σας.

Τιμή: 20€
Χρόνος επισκευής: 1-2 ημέρες

* Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%