Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2610 334759

Αφαίρεση ιών Laptop

Ενδεικτικές βλάβες:

  • Αργός στην λειτουργία του υπολογιστής.
  • Εμφανίζονται νέα παράθυρα στην οθόνη του υπολογιστή.
  • Ο υπολογιστής κάνει επανεκκίνηση μόνος του.
  • Μπλε οθόνη υπολογιστή.

Επισκευή βλάβης:

Ο υπολογιστής έχει μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό, που θα πρέπει να εντοπιστεί και να αφαιρεθεί, και στη συνέχεια θα πρέπει να επισκευαστεί οποιαδήποτε βλάβη προκλήθηκε στο λειτουργικό σύστημα.

Τιμή: 25€
Χρόνος επισκευής: 1-2 ημέρες

* Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%