Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2610 334759

Επισκευή βύσματος τροφοδοσίας Laptop

Ενδεικτικές βλάβες:

  • Χαλαρό βύσμα τροφοδοσίας που δεν λειτουργεί σωστά ή λειτουργεί περιστασιακά.
  • Σπασμένο βύσμα τροφοδοσίας που δεν λειτουργεί.

Επισκευή βλάβης:

Μπορούμε να σας αντικαταστήσουμε το βύσμα τροφοδοσίας του υπολογιστή σας με νέο ανταλλακτικό ή ακόμα και να επισκευάσουμε το ήδη υπάρχον εφόσον είναι εφικτό.

Τιμή: 65€
Χρόνος επισκευής: 1-2 ημέρες

* Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%