Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2610 334759

Επισκευή βρεγμένου Laptop

Ενδεικτικές βλάβες:

  • Υπολογιστής βρεγμένος από κάποιο υγρό.

Επισκευή βλάβης:

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας βραχεί από κάποιο υγρό είναι τα εξής:

  • Απενεργοποιήστε το υπολογιστή (αν βρίσκεται σε λειτουργία).
  • Αφαιρέστε τον υπολογιστή από την τροφοδοσία του ρεύματος.
  • Αφαιρέστε άμεσα την μπαταρία του υπολογιστή.
  • Σκουπίστε με ένα μαλακό απορροφητικό χαρτί όλα τα υγρά.
  • Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τον υπολογιστή γιατί μπορεί να προκαλέσετε ανεπανόρθωτη βλάβη.
  • Επικοινωνήστε μαζί μας για την επισκευή του με ειδικευμένο εξοπλισμό. Όσο πιο άμεσα προβούμε στην επισκευή του τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να επισκευαστεί.
Τιμή: 55€
Χρόνος επισκευής: 1-15 ημέρες

* Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%