Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2610 334759

Αντικατάσταση μπαταρίας iPad 3

Ενδεικτικές βλάβες:

  • Αδύναμη μπαταρία που χρειάζεται συχνή φόρτιση.
  • Μπαταρία που δεν φορτίζει ή φορτίζει μερικώς.
  • Φουσκωμένη μπαταρία ή μπαταρία που υπερθερμαίνεται.

Επισκευή βλάβης:

Η μπαταρία έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής φόρτισης/εκφόρτισης  και είναι απαραίτητη η αντικατάστασή της με καινούργιο ανταλλακτικό.

Τιμή με OEM ανταλλακτικό: 70€
Χρόνος επισκευής: 1 ημέρα
Εγγύηση: 1 έτος
Μεταφορικά: Δωρεάν μεταφορικά

* Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%