Τηλεφωνική Υποστήριξη: 2610 334759

Έλεγχος λειτουργίας 20 σημείων πριν και μετά την επισκευή

Όλες οι συσκευές που επισκευάζονται ελέγχονται ενδελεχώς πριν την επισκευή για τυχόν βλάβες. Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο διαπιστώσουμε κάποια επιπλέον βλάβη πέραν αυτής που μας φέρατε τη συσκευή ενημερώνεστε τηλεφωνικά για το επιπλέον κόστος και μόνο μετά από δική σας έγκριση προχωρούμε στην επισκευή.  Ο έλεγχος καλής λειτουργίας πραγματοποιείται και μετά την επισκευή για να είμαστε σίγουροι για το τελικό αποτέλεσμα της επισκευής μας. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται πριν και μετά την επισκευή είναι:

 1. Λειτουργία πλήκτρου on/off.
 2. Λειτουργία κεντρικού πλήκτρου.
 3. Λειτουργία διακόπτη σίγασης.
 4. Λειτουργία πλήκτρων έντασης ήχου.
 5. Λειτουργία αισθητήρα εγγύτητας.
 6. Λειτουργία φόρτισης.
 7. Λειτουργία μπαταρίας.
 8. Λειτουργία ακουστικού.
 9. Λειτουργία μικροφώνου.
 10. Λειτουργία μεγαφώνου.
 11. Λειτουργία ανοιχτής ακρόασης.
 12. Λειτουργία μπροστινής κάμερας.
 13. Λειτουργία πίσω κάμερα.
 14. Λειτουργία δόνησης.
 15. Λειτουργία digitizer.
 16. Λειτουργία LCD οθόνης.
 17. Λειτουργία κεραίας GSM / 3G / 4G
 18. Λειτουργία Wi-Fi / Bluetooth
 19. Λειτουργία κλήσης τηλεφωνικής.
 20. Έλεγχος υγρασίας.